vasenylahavut.gifvasenyla.gif
YhteystiedotPalaute
oikeayla.gifempty.gif
vasenylahavut.gifvasenyla.gif
  • Finnish
  • Svenska
  • English
oikeayla.gifempty.gif
vasenkeski2.gif Intranet    Tilaa uutiskirje oikeakeski2.gif
vasenkeski.gif

Finsk jakt

metsastys.jpg

Det finns ca 300 000 jägare i Finland, d.v.s. personer som löst ut jaktkort. Relativt till befolkningsmängden är antalet jägare i Finland högt jämfört med andra europeiska land. Jägarnas antal ökar fortfarande och speciellt andelen kvinnor har under de senaste åren ökat.

Jakten och samhället

Jakten är allmän och uppskattad i Finland och denna ställning har ett historiskt ursprung. Jakt har alltid varit ett sätt för gemene Finländare att hämta tillägg till matbordet, oberoende av status eller välstånd. Finsk jakt baserar sig fortfarande på verkligt ödemarksliv.

Jakten har en viktig ställning i det finska samhället. Tackvare denna jakt kommer 10 miljoner rent, inhemskt viltkött på de finska matborden. Av jägarna fordras även efterhållning av hjortdjursstammar för trafiksäkerhetens, samt för skogsbrukets lönsamhets skull.

En fin jakttradition

Den finska jaktkulturen har traditioner som jägarna kan vara stolta över. Den finska jakten öppnar fortfarande dörren till naturen för gemene medborgare och hederlig vildmarkskunskap uppskattas fortfarande i jaktkretsar. Därtill är jakten i Finland en föreningsverksamhet som sammanför olika människor.

Till den finska jakten hör även frivilligt arbete där jägarna t.ex. utövar viltvård genom matning av vilt och förbättring av viltets livsmiljö. Finsk jakt baseras på topklassig viltforskning, där jägarnas hjälp med t.ex. vilttriangelräkningen är oersättlig.

Bara på finska:
Finlands viltarter
Jaktkortet
Jakttiderna
God jaktsed
Utländska jägare i Finland


FB like


harmaa.gif
oikeakeski.gif